}-> }--- english
<----------{ }-->

[574.png]

krytyka

11.2009
ilustracja do rozdziału Przedtem