}-> }--- english

play the media

Wielkie, stare media, które już od dawna przejęły władanie nad naszym poznaniem i ocenianiem świata, czują się bardzo dobrze, nawet coraz lepiej. Na marginesie wolności słowa tworzą się jednak struktury samoistne, łączące się we własne systemy. Drugie obiegi informacji, które często zupełnie inaczej patrzą na rzeczywistość, mają już wypracowane swoje miejsce. Nieufność względem massmediów dzięki pojawieniu się internetu skłania ludzi do tworzenia własnych serwisów z wiedzą o świecie. Do tego zjawiska odnosi się akcja jaką pomiędzy 12 a 16 października zrealizujemy na ulicach Paryża. Będzie ona elementem przedsięwzięcia media/ hors media czyli media poza mediami.

[1060.png]

hors media

3. dzielnica, Paryż
09.2004

[1065.png]

play the media

3. dzielnica, Paryż
09.2004