}-> }--- english
[2193.png]

czerpać wiedzę ze wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Warszawa
06.2010

[2197.png]

wznieść się ponad epokę

Warszawa
06.2010

[2201.png]

poznać innego to żyć razem z nim

Warszawa
06.2010

[2205.png]

wyrwać się z okowów przypadku

Warszawa
06.2010

[2210.png]

matematyka to mowa wszechświata

Warszawa
06.2010

[2214.png]

pod skorupą statystyki mieszkają prawdziwi ludzie

Warszawa
06.2010

[2218.png]

odwaga myślenia

Warszawa
06.2010