}-> }--- english
[2177.jpg]

szatnia zamknięta

Warszawa
05.2010

[2178.jpg]

kuchnia otwarta

Warszawa
05.2010

[2179.png]

dyskurs ponad dyskotek±

Warszawa
05.2010

[1892.png]

debaty o bogu


04.2010

[1232.png]

nowy wspaniały ¶wiat

Warszawa
10.2009

[1233.png]

uniwersytet krytyczny

Warszawa
10.2009

[1231.png]

Slavoj ®iľek w Polsce

Warszawa
05.2009

[1210.png]

redakcja

Plakat, Warszawa
10.2006

[1209.png]

redakcja

Plakat, Warszawa
10.2006

[1208.png]

redakcja

Plakat, Warszawa
09.2006

[1194.png]

o czym w Polsce się nie mówi, a mówić powinno

Plakat, Warszawa
11.2005

[1193.png]

efekt marksa

Plakat, Warszawa
09.2005