}-> }--- english

Bielsko-Biała, Polska (27)

---{ zobacz też
}--(26)-- plakat-- herostrates

[532.jpg]

to tłum

}--murale-- na ścianie
Bielsko-Biała, ul. 3 maja 11, fasada galerii BWA
10.2008

[1248.png]

zadziwić ich wszystkich

}--plakat-- herostrates
plakat 10/26
05.2006