}-> }--- english
<--------{ }---------->

[1225.png]

watch docs

12.2007
Warszawa <--[-]


Plakat 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Prawa człowieka w filmie, org. Helsińska Fundacja Praw Człowieka