[x]
}--- english

}--(5)------{ brzydkie słowa
}--(27)-- izmy
   © twożywo
<----{

[1472.png]

spierdalaj

10.2002
}-[+]->