[x]
}--- english

}--(5)-- brzydkie słowa
}--(27)------{ izmy
   © twożywo
<----------{ }------>

[1493.png]

postmodernizm

09.2002
}-[+]->