}-> }--- english
<-{ }---------->

[1240.png]

na ludzi trzeba patrzeć z góry

05.2006
plakat 1/26 }-[+]->