}-> }--- english
<----------{ }---------->

[1253.png]

nikt tu nie wejdzie, jeżeli nie jest humanistą

05.2006
plakat 15/26 }-[+]->