[x]
}--- english


---{ inne formy

}--(1)-- nihil negativum
}--(4)-- szmaty
}--(9)-- blachy
}--(2)-- maria materia
}--(6)-- koszulki

---{ na zewnątrz

}--(1)------{ obelgisk
}--(8)-- pięścian
}--(12)-- oddanie władzy
}--(21)-- strzały na mieście
}--(4)-- pomiędzy / zwischen
}--(6)-- kostenfrei
}--(1)-- parada krów
}--(1)-- no bo ta suka...
}--(1)-- czapki i nosy

---{ wewnątrz

}--(12)-- icoin
}--(4)-- eisenstein
}--(6)-- folklor
   © twożywo

obelgisk

Porzucony obiekt o funkcji symbolicznej stał się podstawą prowizorycznego urządzenia w technologii semantycznej do wskazywania rozdroży. Afirmacja nieodzowna każdemu działaniu automatycznie uruchamia oprawcę. Sprzeciw wobec zaniechania prowadzi na pastwę, pastwisko gdzie potulnie tuczymy nasze biografie losową mieszanką.
TAK → AKT → || ← KAT

[2447.jpg]

obelgisk

Bydgoszcz, pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, skwer Leszka Białego
09.2010