}-> }--- english
<-------{ }---------->

[2512.png]

dewastować wyrazem

02.2011
}-[+]->