[x]
}--- english


---{ autorskie

}--(106)-- gazeta świąteczna
}--(196)------{ WYbór obRAZ
}--(33)-- przekrój
}--(23)-- wysokie obcasy
}--(60)-- telementarz typograficzny

---{ książka

}--(9)-- inne
}--(28)-- 20 lat nowej Polski...
}--(5)-- Polityka a płeć
}--(14)-- Warszawa...

---{ prasa

}--(34)-- duży format
}--(15)-- inne
}--(4)-- wiedza i życie
}--(6)-- obieg

---{ wydawnictwo krytyki politycznej

}--(15)-- przewodniki kp
}--(18)-- pismo krytyka polityczna
}--(8)-- seria publicystyczna
}--(25)-- seria idee
}--(6)-- poza seriami
}--(4)-- seria kanon
   © twożywo
<----------{ }---------->

[2547.png]

Skoro nie ma ocalenia ani w nicości, ani w istnieniu, niechże z tego świata razem z jego wiecznymi prawami zostanie tylko pył!

02.2011
}-[+]->