}-> }--- english
<----------{ }---------->

[2580.png]

Lenistwo jest fizjologicznym sceptycyzmem, wątpieniem pochodzącym z wnętrza ciała

02.2011
}-[+]->