[x]
}--- english





}--(5)-- brzydkie słowa
}--(27)------{ izmy




   © twożywo
}---------->

[1473.png]

anarchizm

09.2002