[x]
}--- english


---{ autorskie

}--(106)-- gazeta świąteczna
}--(196)-- WYbór obRAZ
}--(33)-- przekrój
}--(23)-- wysokie obcasy
}--(60)-- telementarz typograficzny

---{ książka

}--(9)-- inne
}--(28)-- 20 lat nowej Polski...
}--(5)------{ Polityka a płeć
}--(14)-- Warszawa...

---{ prasa

}--(34)-- duży format
}--(15)-- inne
}--(4)-- wiedza i życie
}--(6)-- obieg

---{ wydawnictwo krytyki politycznej

}--(15)-- przewodniki kp
}--(18)-- pismo krytyka polityczna
}--(8)-- seria publicystyczna
}--(25)-- seria idee
}--(6)-- poza seriami
}--(4)-- seria kanon
   © twożywo

Polityka a płeć

Cykl ilustracji do książki Polityka a płeć, red. Agnieszka Grzybek, Joanna Piotrowska, wyd. Fundacja im. H. Boella, Warszawa 2006

[512.png]

wstały zmieniły

ilustracja do rozdziału Epilog. I co dalej?
11.2006

[511.png]

w naszą stronę

ilustracja do rozdziału NGOsy a polityka. Niebezpieczne związki
11.2006

[510.png]

kobietak

ilustracja do rozdziału W parlamencie europejskim
11.2006

[508.png]

kandydować

ilustracja do rozdziału W samorządzie
11.2006

[503.png]

halo?

ilustracja do rozdziału W parlamencie
11.2006