}-> }--- english

strona ta prezentuje projekty twożywa pokazywane w prasie oraz w książkach - jako felietony, ilustracje lub okładki. są to zarówno ilustracje do tekstów, jak i samodzielne pozycje. strona jest aktualizowana na bieżąco. obecnie na stałe publikujemy w dodatku świątecznym do gazety wyborczej (felieton co 2 tygodnie).

[2705.png]

Aby do przodu przez cokolwieki


02.2011

[2523.png]

WYbór obRAZ

okładka
02.2011

[2506.png]

wszystko jest niewysłowione


02.2011

[2507.png]

Byłem, jestem, będę – to kwestia gramatyki, a nie egzystencji.


02.2011

[2508.png]

Projektowanie jest następstwem niewiedzy


02.2011

[2509.png]

Monotonia egzystencji jest usprawiedliwieniem racjonalizmu...


02.2011

[2510.png]

Sztukę wytwarza jednostka, sztuka nie wytwarza już jednostki...


02.2011

[2511.png]

onK/Tologia


02.2011

[2512.png]

dewastować wyrazem


02.2011