}-> }--- english
<----------{ }------->

[569.png]

to tylko omamy

11.2009
ilustracja do rozdziału Piekło kobiet