}-> }--- english
<----------{ }---->

[572.png]

lustrach

11.2009
ilustracja do rozdziału Odwaga