}-> }--- english
[2707.swf]

nihil negativum

muzyka: Kuba Orłowski
02.2011

[2447.jpg]

obelgisk

Bydgoszcz, pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, skwer Leszka Białego
09.2010

[2225.png]

nawidzisz

Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2226.png]

naprawde

Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2227.png]

nadludzki

Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2228.png]

nabyć

Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2221.png]

destabilizacja

Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2222.png]

dezinformacja

Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2223.png]

destrukcja

Poznań, Stary Rynek
06.2010