}-> }--- english
<----------{ }---------->

[564.png]

copiosa apud eum

11.2009
ilustracja do rozdziału Imperium