[x]
}--- english

}--(7)-- kierunkowskazy
}--(12)------{ marne twe ciało
   © twożywo

marne twe ciało

On patrzy ślepo na białych bojowników pojęć, czarnych mistrzów rytuału i wszystkich możnowładców powtórzeń.

[1789.jpg]

wiara nie rozum


02.2005

[1790.jpg]

zesłał wstyd


02.2005

[1791.jpg]

syn boleści


02.2005

[1792.jpg]

poświęcenie


02.2005

[1793.jpg]

wygrałeś. wiem, że lubisz wygrywać


02.2005

[1794.jpg]

synowie ofiarni wyrzekli się świata


02.2005

[1795.jpg]

ja go jeszcze czuję


02.2005

[1796.jpg]

stworzył słońce


02.2005

[1797.jpg]

bielinka pustelnika


02.2005

[1798.jpg]

słyszysz szept? suma sześć


02.2005

[1799.jpg]

w swojej roli idziem powoli


02.2005

[1800.jpg]

jestem potrzebna


02.2005