[x]
}--- english

}--(5)------{ brzydkie słowa
}--(27)-- izmy
   © twożywo
}---->

[1468.png]

kurwa twoja mać

10.2002
}-[+]->