[x]
}--- english

}--(5)------{ brzydkie słowa
}--(27)-- izmy
   © twożywo
<-{ }--->

[1469.png]

jeden huj

10.2002