[x]
}--- english

}--(5)------{ brzydkie słowa
}--(27)-- izmy
   © twożywo
<--{ }-->

[1470.png]

pizda

10.2002