[x]
}--- english

}--(5)-- brzydkie słowa
}--(27)------{ izmy
   © twożywo
}---------->

[1473.png]

anarchizm

09.2002