[x]
}--- english

}--(5)-- brzydkie słowa
}--(27)------{ izmy
   © twożywo
<-{ }---------->

[1474.png]

antropocentryzm

09.2002