[x]
}--- english

}--(5)-- brzydkie słowa
}--(27)------{ izmy
   © twożywo
<---{ }---------->

[1476.png]

dekonstrukcjonizm

09.2002