[x]
}--- english

}--(5)-- brzydkie słowa
}--(27)------{ izmy
   © twożywo
<--{ }---------->

[1475.png]

dekadentyzm

09.2002