}-> }--- english
<-{ }---------->

[2506.png]

wszystko jest niewysłowione

02.2011
}-[+]->