}-> }--- english
<--{ }---------->

[2507.png]

Byłem, jestem, będę – to kwestia gramatyki, a nie egzystencji.

02.2011
}-[+]->