}-> }--- english
<-----{ }---------->

[2510.png]

Sztukę wytwarza jednostka, sztuka nie wytwarza już jednostki...

02.2011
}-[+]->