}-> }--- english
<----{ }---------->

[2509.png]

Monotonia egzystencji jest usprawiedliwieniem racjonalizmu...

02.2011
}-[+]->