}-> }--- english
<----------{ }---------->

[2581.png]

Starzejąc się, człowiek uczy się zamieniać swe trwogi na szyderstwa

02.2011
}-[+]->