[x]
}--- english
-(+)-(208) --{ 2011
-(+)-(81) --{ 2010

}-- (3) -- 1
}-- (4) -- 2
}-- (5) -- 3
}-- (4) -- 4
}-- (6) -- 5
}-- (23) ------{ 6
}-- (3) -- 7
}-- (6) -- 8
}-- (8) -- 9
}-- (4) -- 10
}-- (7) -- 11
}-- (8) -- 12

-(+)-(136) --{ 2009
-(+)-(95) --{ 2008
-(+)-(136) --{ 2007
-(+)-(255) --{ 2006
-(+)-(163) --{ 2005
-(+)-(82) --{ 2004
-(+)-(80) --{ 2003
-(+)-(74) --{ 2002
-(+)-(21) --{ 2001
-(+)-(13) --{ 2000
-(+)-(13) --{ 1999
-(+)-(13) --{ 1998
-(+)-(30) --{ 1997
-(+)-(9) --{ 1996
-(+)-(5) --{ 1995
-(+)-(1) --{ 1994
   © twożywo

projekty zrealizowane 6.2010

[2225.png]

nawidzisz

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2221.png]

destabilizacja

}--ilustracje-- gazeta świąteczna

06.2010

[2228.png]

nabyć

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2227.png]

nadludzki

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2226.png]

naprawde

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2222.png]

dezinformacja

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2224.png]

depopulacja

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2223.png]

destrukcja

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2221.png]

destabilizacja

}--akcje-- pięścian
Poznań, Stary Rynek
06.2010

[2329.png]

polska

}--ilustracje-- duży format
Ilustracja
06.2010

[2254.jpg]

Magma

}--ilustracje-- seria publicystyczna
okładka
06.2010

[2218.png]

odwaga myślenia

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2193.png]

czerpać wiedzę ze wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2197.png]

wznieść się ponad epokę

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2201.png]

poznać innego to żyć razem z nim

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2205.png]

wyrwać się z okowów przypadku

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2210.png]

matematyka to mowa wszechświata

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2214.png]

pod skorupą statystyki mieszkają prawdziwi ludzie

}--plakat-- centrum nauki Kopernik
Warszawa
06.2010

[2181.png]

marna powoda do radości

}--ilustracje-- gazeta świąteczna

06.2010

[2180.png]

patos psota pusto

}--plakat-- pozostałe
Kalisz
06.2010

[2256.png]

Nadzieja i rozczarowanie

}--ilustracje-- poza seriami
okładka
06.2010

[2257.png]

Uniwersytet zaangażowany

}--ilustracje-- przewodniki kp
okładka
06.2010

[2255.png]

Dialektyka oświecenia

}--ilustracje-- seria idee
okładka
06.2010