}-> }--- english
<-{ }--->

[511.png]

w naszą stronę

11.2006
ilustracja do rozdziału NGOsy a polityka. Niebezpieczne związki }-[+]->