}-> }--- english

Polityka a płeć

Cykl ilustracji do książki Polityka a płeć, red. Agnieszka Grzybek, Joanna Piotrowska, wyd. Fundacja im. H. Boella, Warszawa 2006

[512.png]

wstały zmieniły

ilustracja do rozdziału Epilog. I co dalej?
11.2006

[511.png]

w naszą stronę

ilustracja do rozdziału NGOsy a polityka. Niebezpieczne związki
11.2006

[510.png]

kobietak

ilustracja do rozdziału W parlamencie europejskim
11.2006

[508.png]

kandydować

ilustracja do rozdziału W samorządzie
11.2006

[503.png]

halo?

ilustracja do rozdziału W parlamencie
11.2006