}-> }--- english
[1212.jpg]

terrordrom breslau

Wrocław
10.2006

[1214.jpg]

centrum kontrolowanej eskalacji

Wrocław
10.2006

[1215.jpg]

miej wątpliwości

Wrocław
10.2006

[1216.jpg]

próżnia jest wrażliwa

Wrocław
10.2006

[1217.jpg]

najpiękniejszy w wojnie jest powrót

Wrocław
10.2006

[1218.jpg]

nie ma nic, co by ci się jeszcze opłacało

Wrocław
10.2006

[1219.jpg]

skąd to twoje poczucie bezpieczeństwa?

Wrocław
10.2006

[1220.jpg]

rodzina jest zarodkiem socjalizmu

Wrocław
10.2006

[1221.jpg]

przeżyć to żadna frajda

Wrocław
10.2006