}-> }--- english
<-------{ }---------->

[54.gif]

warszawa - trud, brud, smród

04.2005
Moskwa, budynek Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej }-[+]->