}-> }--- english
<-----{ }---------->

[554.png]

koko kaka

11.2009
ilustracja do rozdziału Wyjście boczne