}-> }--- english
<------{ }---------->

[555.png]

giełda łga

11.2009
ilustracja do rozdziału Kapitalizm osobisty