}-> }--- english
<---{ }---------->

[552.png]

winny

11.2009
ilustracja do rozdziału Dług