}-> }--- english
<--{ }---------->

[551.png]

ustrojstwo transformacji

11.2009
ilustracja do rozdziału Zaradność