[x]
}--- english


---{ inne formy

}--(1)-- nihil negativum
}--(4)-- szmaty
}--(9)-- blachy
}--(2)-- maria materia
}--(6)-- koszulki

---{ na zewnątrz

}--(1)-- obelgisk
}--(8)-- pięścian
}--(12)-- oddanie władzy
}--(21)-- strzały na mieście
}--(4)-- pomiędzy / zwischen
}--(6)-- kostenfrei
}--(1)-- parada krów
}--(1)------{ no bo ta suka...
}--(1)-- czapki i nosy

---{ wewnątrz

}--(12)-- icoin
}--(4)-- eisenstein
}--(6)-- folklor
   © twożywo

no bo ta suka...

NO BO TA SUKA MNIE PROWOKOWAŁA.
Tak brzmi hasło projektu, który w dniach 25 listopada – 10 grudnia znalazł się na 17 tramwajach jeżdzących po Warszawie.

Chcieliśmy, aby mieszkańcy Warszawy zmierzyli się ze stereotypami „usprawiedliwiającymi#&0148; przemoc seksualną. Sprawcy przemocy fałszywie usprawiedliwiają gwałt — wskazując jego przyczyny w kobietach. Silnie zakorzeniony stereotyp kobiety „prowokującej do gwałtu swoim zachowaniem#&0148;, prowadzi do większej ilości przestępstw na tle seksualnym oraz wtórnej wiktymizacji kobiet w czasie kontaktów z wymiarem sprawiedliwości i otoczeniem społecznym. Projekt, który znalazł się na środkach komunikacji miejskiej, rzuca wyzwanie fałszywym treściom zakorzenionym w świadomości masowej. Chcemy w ten sposób przeciwstawiać się przemocy seksualnej.

Autorzy: Magda Gryszko i grupa twożywo. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Dla Kobiet Fundacji OŚKA.

[68.gif]

no bo ta suka mnie prowokowała

współpraca: Magda Gryszko
banery na tramwajach, Warszawa
11.2004