}-> }--- english
}---->

[544.jpg]

wstały zmieniły

11.2006
ilustracja do rozdziału Epilog. I co dalej? <--[-]