}-> }--- english
<---{ }---------->

[2508.png]

Projektowanie jest następstwem niewiedzy

02.2011
}-[+]->