}-> }--- english
<-{ }---------->

[550.png]

bez domu

11.2009
ilustracja do rozdziału Początek