}-> }--- english
}------>

[2193.png]

czerpać wiedzę ze wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

06.2010
Warszawa }-[+]->