}-> }--- english
<-{ }----->

[2197.png]

wznieść się ponad epokę

06.2010
Warszawa }-[+]->