}-> }--- english
<--{ }---->

[2201.png]

poznać innego to żyć razem z nim

06.2010
Warszawa }-[+]->